Ahad, 10 Februari 2008

Xinnian kuaile. Gongxi facai

2 Safar 1429H

A li'l bit of learning today ;)xīn (new)nián (year)kuài (fast)lè (happy)Pic 1 - Xīnnián kuàilè.

gōng (respectful)xĭ (to be fond of)fā (to send out)cái (money)Pic 2 - Gōngxĭ fācái.


Credits to these sites for the characters, information, translation, crosschecking, etc
- Wikipedia: Chinese New Year
- Xiaoma Cidian

Tiada ulasan: