Ahad, 10 Februari 2008

Xinnian kuaile. Gongxi facai

2 Safar 1429H

A li'l bit of learning today ;)



xīn (new)



nián (year)



kuài (fast)



lè (happy)



Pic 1 - Xīnnián kuàilè.





gōng (respectful)



xĭ (to be fond of)



fā (to send out)



cái (money)



Pic 2 - Gōngxĭ fācái.


Credits to these sites for the characters, information, translation, crosschecking, etc
- Wikipedia: Chinese New Year
- Xiaoma Cidian

Tiada ulasan: