Sabtu, 29 Julai 2017

Ubah
Saya mengubah keadaan diri saya
   mengikut ketetapan hukum Allah.Saya mengubah ketetapan hukum Allah
   mengikut keadaan diri saya.Persoalannya:
   Siapa yang pegang nyawa saya selepas saya mati?

Dimulakan: 5 Zulkaedah 1438H, Sabtu / 29 Julai 2017M, Sabtu.
Diposkan: 6 Zulkeadah 1438H, Ahad / 29 Julai 20178M, Sabtu.
Dikemaskinikan: 6 Zulkeadah 1438H, Ahad / 29 Julai 20178M, Sabtu.

Khamis, 27 Julai 2017

Adakah itu tanda
Jikalau di Dunia berjaya
   adakah itu tanda
      di Akhirat akan berjaya juga?Jikalau di Dunia gagal
   adakah itu tanda
      di Akhirat akan gagal juga?Jikalau di Dunia berjaya
   adakah itu tanda
      di Akhirat akan gagal?Jikalau di Dunia gagal
   adakah itu tanda
      di Akhirat akan berjaya?Dimulakan: 4 Zulkaedah 1438H, Jumaat / 27 Julai 2017M, Khamis.
Diposkan: 4 Zulkaedah 1438H, Jumaat / 27 Julai 2017M, Khamis.
Dikemaskinikan:

Sabtu, 22 Julai 2017

Bumi -dan- Langit
Di mana Bumi dipijak
   di situ Langit dijunjung.
Di mana Bumi dipijak
   di situ Langit diludah.Persoalannya:
   Saya ini yang mana satu?

Dimulakan: 29 Syawal 1438H, Ahad / 22 Julai 2017M, Sabtu.
Diposkan: 29 Syawal 1438H, Ahad / 22 Julai 2017M, Sabtu.
Dikemaskinikan: 6 Zulkaedah 1438H, Ahad / 29 Julai 2017M, Sabtu.

Khamis, 20 Julai 2017

Namakan

Namakan sepuluh negara yang maju.

   Sekarang namakan bahasa yang mereka gunakan.
Namakan sepuluh negara yang mundur
.

   Sekarang namakan bahasa yang mereka gunakan.Persoalannya:
   Bahasa saya...

Dimulakan: 26 Syawal 1438H, Khamis / 20 Julai 2017M, Khamis.
Diposkan: 26 Syawal 1438H, Khamis / 20 Julai 2017M, Khamis.
Dikemaskinikan:

Rabu, 19 Julai 2017

Melancong
Jikalau apa yang ada di tempat engkau
   ada di tempat aku
      maka buat apa aku melancong ke tempat engkau.Jikalau apa yang ada di tempat engkau
   tiada di tempat aku
      maka adalah sebab untuk aku melancong ke tempat engkau.Jikalau apa yang tiada di tempat engkau
   ada di tempat aku
      maka adalah sebab untuk engkau melancong ke tempat aku.Jikalau apa yang tiada di tempat engkau
   tiada di tempat aku
      maka adalah sebab untuk kita mengusahakan sesuatu.Persoalannya:
   Apa yang ada di tempat saya?

Dimulakan: 24 Syawal 1438H, Selasa / 18 Julai 2017M, Selasa.
Diposkan: 25 Syawal 1438H, Rabu / 19 Julai 2017M, Rabu.
Dikemaskinikan: 25 Syawal 1438H, Rabu / 19 Julai 2017M, Rabu.

Selasa, 18 Julai 2017

Kecil -dan- Besar
Orang Besar hendak lalu
   maka ditutupnya jalan Orang Kecil.Kesesakan jalan yang sedia ada
   bertambah sesak.Orang Kecil dipaksa memberi laluan.
Orang Besar memaksa diberi laluan.Adakah sampainya Orang Besar
   menepati waktu?

Kerana sampainya Orang Kecil lewat.
   Sudahlah lewat
      bersoal-jawab pula.

Orang Kecil terpaksa bertanggungjawab
   atas alah yang diwujudkan
      oleh Orang Besar.Orang Besar mahu kata apa?
   "Naiklah pengangkutan awam"?
   "Berkongsilah kenderaan"?
   "Bangunlah awal"?
   "Rancanglah perjalanan"?
   "Bertolak-ansurlah"?
      Apa kata Orang Besar makan nasihat sendiri.Persoalannya:
   Saya ini orang apa yang berjiwa apa?

Dimulakan: 24 Syawal 1438H, Selasa / 18 Julai 2017M, Selasa.
Diposkan: 24 Syawal 1438H, Selasa / 18 Julai 2017M, Selasa.
Dikemaskinikan:

Sabtu, 1 Julai 2017

Merdeka -dan- Jajah
Ada
   orang yang dijajah
      yang mahu merdeka.Ada
   orang yang merdeka
      yang mahu dijajah.Persoalannya:
   Saya ini yang mana satu?

Dimulakan: 7 Syawal 1438H, Sabtu / 1 Julai 2017M, Sabtu.
Diposkan: 7 Syawal 1438H, Sabtu / 1 Julai 2017M, Sabtu.
Dikemaskinikan: