Rabu, 19 Julai 2017

Melancong
Jikalau apa yang ada di tempat engkau
   ada di tempat aku
      maka buat apa aku melancong ke tempat engkau.Jikalau apa yang ada di tempat engkau
   tiada di tempat aku
      maka adalah sebab untuk aku melancong ke tempat engkau.Jikalau apa yang tiada di tempat engkau
   ada di tempat aku
      maka adalah sebab untuk engkau melancong ke tempat aku.Jikalau apa yang tiada di tempat engkau
   tiada di tempat aku
      maka adalah sebab untuk kita mengusahakan sesuatu.Persoalannya:
   Apa yang ada di tempat saya?

Dimulakan: 24 Syawal 1438H, Selasa / 18 Julai 2017M, Selasa.
Diposkan: 25 Syawal 1438H, Rabu / 19 Julai 2017M, Rabu.
Dikemaskinikan: 25 Syawal 1438H, Rabu / 19 Julai 2017M, Rabu.

Tiada ulasan: