Sabtu, 17 Oktober 2015

Tak kenal maka tak cinta.Tak cinta bermakna tak kenal... -kah?


Kenal bermakna cinta... -kah?


Cinta bermakna kenal... -kah?Lihat juga:
http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=Tak+kenal+maka+tak+cinta&d=10

Dimulakan: 4 Muharam 1437H, Ahad / 17 Oktober 2015M, Sabtu.
Diposkan: 4 Muharam 1437H, Ahad / 17 Oktober 2015M, Sabtu.
Dikemaskinikan: 4 Muharam 1437H, Ahad / 17 Oktober 2015M, Sabtu.

Tiada ulasan: