Wednesday, October 21, 2015

Sejak bila


... si anu boleh dipercayai?

... si anu tidak boleh dipercayai?* Gantikan "si anu" dengan pangkat, jawatan, atau gelaran.

Dimulakan: 8 Muharam 1437H, Rabu / 21 Oktober 2015M, Rabu.
Diposkan: 8 Muharam 1437H, Rabu / 21 Oktober 2015M, Rabu.
Dikemaskinikan:

No comments: